ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุด ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ตัวแทนบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส นางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และเป็นประธานชมรมวอลเลย์บอลบุคลากร สังกัดสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายธนกร กาญจนสุรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลชาย ผลปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขันครั้งนี้ สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดทั้ง 3 ท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้