สำนักหอสมุดร่วมกับฝ่ายดิทิทัล จัดกิจกรรม KKU Digital World เตรียมความนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายดิจิทัล โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ร่วมกับ 4 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรม KKU Digital World เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลของมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
สำนักหอสมุด เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในเรื่อง บริการดิจิทัลของสำนักหอสมุด โดย นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ หน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สำนักหอสมุด ร่วมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของสำนักหอสมุดได้ที่: https://shorturl.at/xma9n และเรียนรู้วิธีการใช้บริการออนไลน์ต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://kku-digital.gitbook.io/services
และขอบคุณเสียงข้อเสนอแนะจากน้องๆนักศึกษาใหม่ #KKU61 ที่ร่วมกิจกรรม KKU Digital World วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ทั้ง 3 รอบ หากน้องๆต้องการบอกความต้องการอะรไเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้ที่ https://forms.gle/9kGxFPZLt6fvnAz49