สำนักหอสมุดขอขอบคุณศิษย์เก่า MBA มอบหนังสือทรงคุณค่าเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบหนังสือจากคุณศุภชัย สายวิรัช ศิษย์เก่า MBA รุ่น 1 มอบหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน ธนบัตรราชการที่ 9 ฮูปแต้มสินไซ และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจรวม 14 รายการ เพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด