สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด วางพานพุ่มเงิน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ วางพานพุ่มทอง และ ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง เพื่อถวายความจงรักภักดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น