สำนักหอสมุดร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ชั้น 2 สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ในปีนี้มีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่า 32 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ได้ร่วมออกบูธให้บริการด้านการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้นำกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการแก่ผู้สนใจทุกกลุ่ม เช่น
1. เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์เมตาเวิร์ส (Metaverse Experience: Education & Inspiration) และหุ่นยนต์บรรณารักษ์
2.หนังสือเดินทาง : การส่งเสริมเมืองขอนแก่นให้เป็นสังคมรักการอ่าน (แจกหนังสือฟรี)
3. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย การวาดภาพระบายสี
4. กิจกรรม Virtual tour เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านโลกเสมือน

ข่าว: นิติยา ศรีวรเดชไพศาล
ภาพ: พงศธร ศิลปอุไร