ฝ่ายปรึกษา-รรฝึกงาน

บุคลากรสำนักหอสมุด โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ชื่อ………. ฝ่าย ทีมพัฒนาเว็บไวซ์เเละการสืบค้นสารสนเทศ ชื่อ……… ฝ่าย ทีมพัฒนาเว็บไวซ์เเละการสืบค้นสารสนเทศ ชื่อ……… ฝ่าย หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ คลังข้อมูล และหอจดหมายเหตุ Phone:42668 Email:bwanch@kku.ac.th ชื่อ….. ฝ่าย ทีมพัฒนาเว็บไวซ์เเละการสืบค้นสารสนเทศ ชื่อ….. … Read more

contact us

ติดต่อสอบถาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 สำนักบริหารและอำนวยการ: 080-072255 บริการตอบคำถาม (Ref.Lib):  093-5922556CDS Service: 097-9322557โทรสาร: 0 4320 2543 อีเมล์: library.inbox@kku.ac.th เว็บไซต์:  … Read more

Trello

Digital Learning Launchpad Khon Kaen University Library Global Exam Join me Trello Asana  วิดีโอสอนวิธีการใช้ Trello https://youtu.be/W4ZhwBjZml8  Trello สามารถทำงานอย่างไรได้บ้าง ? Example … Read more

Join me

Digital Learning Launchpad Khon Kaen University Library Global Exam Join me Trello Asana  วิดีโอสอนวิธีการใช้ Join.me   https://youtu.be/BZKj1KtoCCg  วิธีการใช้ Join.me 1. … Read more