การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ

การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การสร้างและตกแต่งสไลด์ ดูวิดีโอ การใช้ Font แบบไหนดี ดูวิดีโอ ใช้ PowerPoint ทำงานร่วมกับ Canva ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นาง … Read more

การเสวนาออนไลน์เรื่อง ความชำนาญทางภาษาสู่วรรณกรรม 3 ภาษา: สินไซวรรณกรรมประจำถิ่นอุษาคเนย์

Special Human Book การเสวนาออนไลน์เรื่อง ความชำนาญทางภาษาสู่วรรณกรรม 3 ภาษา: สินไซวรรณกรรมประจำถิ่นอุษาคเนย์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video วรรณกรรมสินไซ สินไซนั้นเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในภูมิภาคอุษาคเนย์ ดูวิดีโอ เรื่องย่อของสินไซ ดูวิดีโอ สินไซ ทุนทางวัฒนธรรม ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร … Read more

การพัฒนาทักษะเพื่อเป็น Startup ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ

Special Human Book การพัฒนาทักษะเพื่อเป็น Startup ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video Startup is ? Startup คืออะไร ดูวิดีโอ Strategy เริ่มต้นแผนธุรกิจ ดูวิดีโอ Market เทคนิคการทำการตลาด … Read more

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การติดตั้ง Zotero ดูวิดีโอ เริ่มต้นการใช้งาน Zotero ดูวิดีโอ การจัดการบรรณานุกรม ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว สุพิน อุดมผล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด … Read more

การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video Scopus ดูวิดีโอ การ Compare sources ดูวิดีโอ Elsevier journal finder ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว เมธยา … Read more

เทคนิคและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยใช้ TCI & Thai Jouran Finder

เทคนิคและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยใช้ TCI & Thai Jouran Finder ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 13 หลักสูตร ดูวิดีโอ เกณฑ์การตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษา มข. ดูวิดีโอ เกณฑ์การตีพิมพ์ของอาจารย์ ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร … Read more

ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)

ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill) ปัญหาการเงินแก้ได้! เริ่มต้นที่การวางแผน  วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตดีมีความสุข ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video วิธีสืบค้นแบบไล่เรียง browser search ดูวิดีโอ การสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีน how to search boolean … Read more

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Mendeley ดูวิดีโอ การติดตั้ง Mendeley web importer ดูวิดีโอ การใช้งานโปรแกรม Mendeley ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว ณัฐอร … Read more

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin) ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video ทำไมต้องตรวจความซ้ำซ้อนของผลงาน ดูวิดีโอ การขอ Class ID ดูวิดีโอ สาธิตการใช้งานโปรแกรม Turnitin ดูวิดีโอ … Read more