ผลงานของนักศึกษาสหกิจ

NEWS

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแบ่งปันสู่ชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มข.ครบรอบ 45 ปี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง และทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ณ...

Read More

3 ห้องสมุดผสานกำลังเพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 8

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ในหัวข้อ...

Read More

สำนักหอสมุด มข. เสริมทักษะการใช้ AI ในการบริหารจัดการด้านกราฟิกและการตลาดสู่ภาคเอกชน

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมถ่ายทอดความรู้ในการอบรม เรื่อง “การใช้ AI ในการบริหารจัดการด้านกราฟิกและการตลาด ” วิทยากร โดย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว...

Read More