หลักสูตรงานประจำ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.งานด้านไอทีซัพพอร์ต

1.1 Hardware

   • ตรวจเช็คอาการเสีย
   • เปลี่ยนอะไหล่
   • ซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ
   • ระบบ Lan

1.2 SoftWare

   • ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
   • โปรแกรมที่จำเป็นตามงานนั้นๆ
   • ไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น วินโดว์, ไมโครซอฟต์ออฟฟิช, Ricoh, Walai autolib

2. งานเชิงพัฒนา

 • การพัฒนาระบบ เพื่อลดขั้นตอนและแก้ปัญหาในการทำงานขององค์กร

3.งานถ่ายทอดความรู้

 • การแนะนำการใช้เทคโนโลยี

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย