อาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)”

Title : อาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)” เวลา : 7.05 นาที รายการแนะนำวิธีการอาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)” โครงการอาหารอีสานปลอดภัยด้วยปลาร้าปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สงครามโรค จากโครงเรื่องจริงของ “หมอณรงค์ ขันตีแก้ว”

Title : สงครามโรค ระยะเวลา : 04.41 นาที อำนวยการผลิตโดย : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคร้ายที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต จำนวนกว่าปีละ 20,000 รายต่อปี ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในโลก ในประเทศไทยมีการประมาณจำนวนผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ถึง 6 ล้านคน จากกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 21 ล้านคน สาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคนี้ เกิดจากการติดพยาธิใบไม้ตับเนื่องจากรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาววงศ์ปลาตะเพียน ที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆ เช่นในอาหารจำพวกก้อยปลา ปลาส้ม หรือในปลาร้าที่ไม่ผ่านการปรุงสุก โดยการติดพยาธิใบไม้ตับนี้ จะทำให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังในท่อน้ำดี ยาวนานได้ถึง 20 ปี และสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด

หนังสั้น ปอบ 4.0 มะเร็งท่อน้ำดี

ชื่อเรื่อง : ปอบ 4.0 ระยะเวลา : 8.01 นาที จัดทำโดย : บมจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หนังสั้นรณรงค์ การไม่กินปลาดิบ โดยเฉพาะปลาวงศ์ปลาตะเพียน ซึ่งเป็นพาหะในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อันจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “หมานผีเป้า”

หนังสั้น เรื่อง “หมานผีเป้า” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ ความยาว : 18.52 นาที จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand

หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “ส้มปาก”

หนังสั้นเรื่อง : “ส้มปาก” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ ความยาว : 13.33 นาที จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand

หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “แซ่บคัก”

หนังสั้น เรื่อง “แซ่บคัก” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ ความยาว : 14.36 นาที จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand