หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “แซ่บคัก”

หนังสั้น เรื่อง “แซ่บคัก” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ
ความยาว : 14.36 นาที
จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand