หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “ส้มปาก”

หนังสั้นเรื่อง : “ส้มปาก” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ
ความยาว : 13.33 นาที จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand