หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “หมานผีเป้า”

หนังสั้น เรื่อง “หมานผีเป้า” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ
ความยาว : 18.52 นาที จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand