หนังสั้น ปอบ 4.0 มะเร็งท่อน้ำดี

ชื่อเรื่อง : ปอบ 4.0
ระยะเวลา : 8.01 นาที
จัดทำโดย : บมจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสั้นรณรงค์ การไม่กินปลาดิบ โดยเฉพาะปลาวงศ์ปลาตะเพียน ซึ่งเป็นพาหะในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อันจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี