สงครามโรค จากโครงเรื่องจริงของ “หมอณรงค์ ขันตีแก้ว”

Title : สงครามโรค
ระยะเวลา : 04.41 นาที
อำนวยการผลิตโดย : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคร้ายที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต จำนวนกว่าปีละ 20,000 รายต่อปี ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในโลก ในประเทศไทยมีการประมาณจำนวนผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ถึง 6 ล้านคน จากกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 21 ล้านคน สาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคนี้ เกิดจากการติดพยาธิใบไม้ตับเนื่องจากรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาววงศ์ปลาตะเพียน ที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆ เช่นในอาหารจำพวกก้อยปลา ปลาส้ม หรือในปลาร้าที่ไม่ผ่านการปรุงสุก โดยการติดพยาธิใบไม้ตับนี้ จะทำให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังในท่อน้ำดี ยาวนานได้ถึง 20 ปี และสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด