อาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)”

Title : อาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)”
เวลา : 7.05 นาที
รายการแนะนำวิธีการอาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)” โครงการอาหารอีสานปลอดภัยด้วยปลาร้าปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น