บริการต่างๆสำหรับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับบริการ:    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรพื้นที่ ฟรี เพื่อเปิดบริการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL) สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับประชาชาชน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ และบริการสมาชิกประเภทเข้าใช้ทั่วไป โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ … Read more

เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติสำหรับให้ผู้ใช้บริการชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ฟรี 30 นาที เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การบริการที่ทันสมัยให้แก่องค์กร หมดปัญหาการพก power bank และไม่ต้องยืนเฝ้าขณะชาร์จ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล้อคอัตโนมัติพร้อมรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการกำหนดเอง ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ แสดงสถานภาพขณะการชาร์จด้วย Light … Read more

KKUL Hot News

สรุปข่าวเด่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

Teacher & Researcher

บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มข. สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ บริการขอ ISBN/ ISSN/ CIP บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN, ISSN และ CIP)  (บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากร … Read more

Graduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย และทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ Learning Launchpad เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย จองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย จองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย อาคาร 1 บริการยืมระหว่างห้องสมุด การใช้ Turnitin แบบฟอร์มขอ Class … Read more