บริการต่างๆสำหรับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับบริการ:   

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรพื้นที่ ฟรี เพื่อเปิดบริการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL) สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับประชาชาชน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ และบริการสมาชิกประเภทเข้าใช้ทั่วไป โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้

บริการสมาชิกประเภทยืมได้

  1. บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  2. บริการยืมต่อออนไลน์
  3. บริการยืมหนังสือแบบชั้นปิด

สิทธิ์การใช้บริการ:

ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป   วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.