บริการต่างๆสำหรับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับบริการ:    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรพื้นที่ ฟรี เพื่อเปิดบริการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL) สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับประชาชาชน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ และบริการสมาชิกประเภทเข้าใช้ทั่วไป โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ … Read more

เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติสำหรับให้ผู้ใช้บริการชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ฟรี 30 นาที เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การบริการที่ทันสมัยให้แก่องค์กร หมดปัญหาการพก power bank และไม่ต้องยืนเฝ้าขณะชาร์จ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล้อคอัตโนมัติพร้อมรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการกำหนดเอง ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ แสดงสถานภาพขณะการชาร์จด้วย Light … Read more

บริการ เครื่องพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง (Self Printing)

เกี่ยวกับบริการ: สำหรับนักศึกษา สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้นลอย อาคาร 2 และชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารด้วยเครื่องดังกล่าวได้ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใช้เครื่องพิมพ์/ถ่าย/สแกนเอกสาร ของ Ricoh … Read more

บริการห้องละหมาด (Prayer Room)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดให้บริการห้องละหมาดจำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิง การออกแบบเน้นความเรียบง่าย ดูสะอาด เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ อ่างชำระล้างหน้าและเท้า พรมเช็ดเท้า พรมรองนั่ง ผ้าคลุมที่ได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดจากนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้บริการ อยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น … Read more

บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL)

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้ สำหรับทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก WiFi, Desktop PC จำนวน 2 เครื่อง, ที่นั่งอ่าน, ปลัํกไฟ และแอร์ สิทธิ์การใช้บริการ: … Read more

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (Computer and Wifi)

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และใช้งานต่าง ๆ เครื่อง All-in-one HP Pavilion จำนวน 23 เครื่อง ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 5 … Read more

บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) รูปทรงกระติ๊บข้าว สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกคืนหนังสือในเวลาเปิดทำการ หรือไม่สะดวกคืน ณ จุดบริการของห้องสมุดต่าง ๆ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สามารถหย่อนคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ … Read more