สำนักหอสมุด มข. ก้าวข้ามการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย นำทีมจิตอาสาสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งสำนักหอสมุดได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา ร่วม 200 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ … Read more

สำนักหอสมุดลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ Science Museum KKU

สำนักหอสมุดลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ Science Museum KKUวันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสสเทศให้แก่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Science Museum KKUสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 … Read more

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุดวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด โดยคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรม KM … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย ดร.จันทรรัตน … Read more

สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่ง … Read more

สำนักหอสมุดส่งมอบหนังสือแก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดแสดง ณ Science Museum KKU

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 เล่ม และหนังสือบริจาคจำนวน 49 เล่ม ให้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุดขอขอบคุณศิษย์เก่า MBA มอบหนังสือทรงคุณค่าเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบหนังสือจากคุณศุภชัย สายวิรัช ศิษย์เก่า MBA รุ่น 1 มอบหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน ธนบัตรราชการที่ 9 … Read more

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Steven William Edwards, PhD, ผู้บริหารจาก Institute of Infection, Veterinary … Read more

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) หนึ่งองค์ความรู้สำคัญในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด … Read more