การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio

การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio แบบทดสอบหลังเรียน: หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ แบบทดสอบหลังเรียน Watch Video เกี่ยวกับ Google Data … Read more