การเสวนาออนไลน์เรื่อง ความชำนาญทางภาษาสู่วรรณกรรม 3 ภาษา: สินไซวรรณกรรมประจำถิ่นอุษาคเนย์

Special Human Book การเสวนาออนไลน์เรื่อง ความชำนาญทางภาษาสู่วรรณกรรม 3 ภาษา: สินไซวรรณกรรมประจำถิ่นอุษาคเนย์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video วรรณกรรมสินไซ สินไซนั้นเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในภูมิภาคอุษาคเนย์ ดูวิดีโอ เรื่องย่อของสินไซ ดูวิดีโอ สินไซ ทุนทางวัฒนธรรม ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร … Read more

Life’s good อยู่กับตัวเองให้เป็น ทำงานกับคนอื่นให้สุข

Special Human Book Life’s good: อยู่กับตัวเองให้เป็น ทำงานกับคนอื่นให้สุข ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การมองกลับมาที่ตัวเอง ดูวิดีโอ การถอดกรอบชุดความคิดแบบเดิม ดูวิดีโอ การพัฒนาศักยภาพตนเอง ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker จิรายุ ตันตระกูล … Read more