สำนักหอสมุดจัดงานวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง และทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 10.00 … Read more