สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Customer Engagement & Social Contribution”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Customer Engagement & Social Contribution” โดยมีพิธีเปิดการสัมมนา และบรรยาย เรื่อง “Lifelong Learning” โดย … Read more