Tech Talk ม.ขอนแก่น ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์, เทคโนโลยีผลิตเตียงที่ใส่ใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

Tech Talk ม.ขอนแก่น ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์, เทคโนโลยีผลิตเตียงที่ใส่ใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

มหาวิทยาขอนแก่น คว้าอันดับ 2 ของประเทศ 2 ปีซ้อนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ประจำปีค.ศ. 2022

เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2021 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งได้รวบรวมผลการจัดอันดับของสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในกลุ่ม Government, Health, Universities, Companies และ Non-profit  โดยจะเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย … Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน EdPEx300

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellcence) สู่ระบบ 300 คะแนน  โดยมี รศ.ดร.รัชพล … Read more

ผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก iSchool

 EN LIB Superior Publicity เป็นวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดทำโดย iSchool42 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Interlibrary Loan (ILL)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ: สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้1.1 ส่ง Inter Library Loan Request ผ่านช่องทางการสืบค้นจากฐานข้อมูล One Search … Read more