หนังสั้น รณรงค์การไม่กินปลาดิบ เรื่อง “แซ่บคัก”

หนังสั้น เรื่อง “แซ่บคัก” รณรงค์การไม่กินปลาดิบ ความยาว : 14.36 นาที จัดทำโดย : โครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand