ก้าวย่างบนทางท้าทาย : ถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ก้าวย่างบนทางท้าทาย : ถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี Author วิศปัตย์ ชัยช่วย Published ขอนแก่น : สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 Edition พิมพ์ครั้งแรก Detail 357 หน้า : ภาพประกอบ Subject … Read more