ก้าวย่างบนทางท้าทาย : ถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


ก้าวย่างบนทางท้าทาย : ถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
Authorวิศปัตย์ ชัยช่วย
Publishedขอนแก่น : สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564
Editionพิมพ์ครั้งแรก
Detail357 หน้า : ภาพประกอบ
Subjectท่อน้ำดี —มะเร็ง[+]
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
Health Sciences Branch
KKU pride
Added Authorมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี