โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (Cholangiocarcinoma in Thailand)

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย = Cholangiocarcinoma in Thailand / Published ขอนแก่น : สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail 262 หน้า : ภาพประกอบ Subject ท่อน้ำดี —มะเร็ง Added Author ณรงค์ ขันตีแก้ว, บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ISBN 9786165652599