โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (Cholangiocarcinoma in Thailand)


โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย = Cholangiocarcinoma in Thailand /
Publishedขอนแก่น : สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detail262 หน้า : ภาพประกอบ
Subjectท่อน้ำดี —มะเร็ง
Added Authorณรงค์ ขันตีแก้ว, บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
ISBN9786165652599