คู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถอดบทเรียนจากโครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์


คู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถอดบทเรียนจากโครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
Authorสรญา แก้วพิทูลย์
Publishedนครราชสีมา : หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detailก-ง, 126 หน้า : ภาพประกอบ
Subjectท่อน้ำดี —มะเร็ง —การตรวจหา
พยาธิใบไม้ตับ —การตรวจหา
มะเร็งท่อน้ำดี —การตรวจหา
โรคพยาธิใบไม้ตับ —การตรวจหา
Added Authorมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาแพทยศาสตร์. หน่วยวิจัยโรคปรสิต
ISBN9789745337169