ภารกิจพิชิตเพชฌฆาต


ภารกิจพิชิตเพชฆาต
Authorวิศปัตย์ ชัยช่วย
Publishedขอนแก่น : สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2560
Detail99 หน้า : ภาพประกอบ
Subjectสาธารณสุข —ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตับ —มะเร็ง
ท่อน้ำดี —มะเร็ง
Added Authorสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ISBN9786164380929
Seriesชุดการถอดความรู้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม