แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี


แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี /
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2554
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Detail137 หน้า : ภาพประกอบ + 1 คอมแพ็กต์ดิสก์
LinkFulltext
Subjectตับ, เนื้องอก —การรักษา —มาตรฐาน
ตับ —มะเร็ง —การรักษา —มาตรฐาน
ท่อน้ำดี, เนื้องอก —การรักษา —มาตรฐาน
ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การรักษา —มาตรฐาน
Added Authorอาคม ชัยวีระวัฒนะ, บรรณาธิการ
ISBN9786161106348
General Noteบรรณาธิการ: อาคม ชัยวีระวัฒนะ, อนันต์ กรลักษณ์, เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน, ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ