แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี


แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2559
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detail155 หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
Subjectตับ —มะเร็ง —การรักษา[+]
ตับ —มะเร็ง —การวินิจฉัย[+]
ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การรักษา[+]
ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การวินิจฉัย[+]
Health Sciences Branch
Added Authorระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์, บรรณาธิการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ISBN9786161130848