บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (Group Study Room)

phlib-study-room

ระเบียบการใช้ห้องห้องประชุมกลุ่มย่อย1) วันเวลาให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.20 น.2) จำนวนผู้เข้าใช้: ห้อง A หรือ ห้อง B = 3-6 คน; ห้อง C =7-10 คน3) จองห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในกรณีที่มีห้องว่าง4) … Read more