ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Associated Medical Sciences Library

NEWS & Event

2022-10-121665557749
all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

AMS library, Khon Kaen University Library
123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002
Tel: 085-0111367, 45539 Office

Fax:
Email: sudsri@kku.ac.th