การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU Privacy Notice for Employees)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Privacy Notice for Employees)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการออนไลน์

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการออนไลน์