อาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)”

Title : อาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)” เวลา : 7.05 นาที รายการแนะนำวิธีการอาหารอีสานปลอดภัย “การทำปลาร้า และปลาร้าบอง (สุก)” โครงการอาหารอีสานปลอดภัยด้วยปลาร้าปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) … Read more