ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ

One Search
WEB OPAC
One Search

Keyword
Title
AuthorKKU One Search
|

Catalog Sharing for PULINET

WEB OPAC

Keyword Title Author ISBN/ISSN Journal title

Advanced Search | Renew | คู่มือการใช้งาน

Getting Started

Learning Programs
All
Database
E-Book
for ALL
Learning Launchpad
Human
Book
Training
Course

Information LiteracyNEWS & Event

Library CLOSED
ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

อ่านข่าวทั้งหมด

NEW Arrival


หนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
Services

Library Services

Facilities & Space

Other services

https://www.youtube.com/watch?v=1GXzEGASMBY

ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 หมู่ 7  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000                                                                                     
Tel:  042-415900 ต่อ 49835    
Fax: 042-415699    
Email: librarynkc@hotmial.com