การติดตั้งโปรแกรม zotero บน chrome

Zotero คือซอฟต์แวร์ Open source ที่ใช้งานร่วมกับเว็บบราวน์เซอร์ fire fox สำหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง สามารถสืบค้มาจากแหล่งต่างๆเช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลห้องสมุด ฯลฯ และยังสามารถแทรกรายการบรรณานุกรมเข้าไปยังเนื้อหาวิทยานิพนธ์ รายงาน บทความได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

ติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Chrome 

1. เข้าไปที่ https://www.zotero.org/

2. คลิกปุ่ม Download

ติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Chrome 

3. คลิกปุ่ม install chrome connector

ติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Chrome 

4. คลิกปุ่ม add to chrome เพื่อติดตั้งส่วนขยาย

ติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Chrome 

5. คลิกปุ่ม add extension เพื่อติดตั้งส่วนขยาย

ติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Chrome