เสียงแคนไทย ดังไกลไปทั่วโลกสืบสาน

"แคน" ดนตรีอีสานพื้นบ้าน ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

มาร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ สืบสานตำนานแคนอีสาน โดย อาจารย์พงศพร อุปนิ (อ้นแคนเขียว) ผู้เชี่ยวชาญด้าน "แคนอีสาน"
-------------------------------------------
แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

จุดเริ่มต้นกับ

ฉายา "อ้นแคนเขียว"

รู้จักกับ "แคน"

เครื่องดนตรีอีสาน

สู่สายตาชาวโลก

การแสดงดนตรี แคน สู่สายตาชาวโลก

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

พงศพร อุปนิ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน "แคนอีสาน"