Human Book list : Academic Skill

Human Book : ธีรยุทธ บาลชน

เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคในยุค 5G

รวมเทคนิคดีๆ เล่าสู่กันฟัง...

Human Book : ชุตินันท์ พันธ์จรุง

พิธีกรจำเป็น

เมื่อเราต้องกลายเป็นพิธีกรจำเป็น เราควรรับมือกับมันอย่างไร ?? เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เป้นพิธีกร ประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 10 ปี -เราควรจัดการความตื่นเต้นอย่างไรดี ? -เราควรเรียบเรียงสคริปต์อย่าง...

Human Book : รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กร

Human Book : สิทธิชาติ ไชยศาสตร์

เรื่องเล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์

เรื่องเล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องราวแปลกใหม่ระหว่าง วัฒนธรรมคำผญา กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษา /คณิตศาสตร์/ผญา/เรื่องเล่า...

Human Book : ศ. (พิเศษ) นพ. สมพร โพธินาม

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

คำอธิบาย : การรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงาน/ การใช้ My Mapping ในการเชื่อมโยงปัญหาและแนวทางแก้ไข / การเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์ / ทัศนคติเชิงบวก /การมองแนวโน้มและบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ...

Human Book : ผศ.อรสา กงตาล

การดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ให้สุขใจทั้งสองฝ่าย

คำอธิบาย : ชื่อเรื่องของหนังสือมนุษย์สำหรับทำสื่อ ป ชื่อเรื่องของหนังสือมนุษย์สำหรับทำสื่อ ป .XLSX 100% 14 คัมภีร์สำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน เรียนรู้ที่จะเข้าใจ และใช้ชีวิตด้วยกัน Screen r...

Human Book : ผศ.อรสา กงตาล

บุคคลพิเศษกับสังคมไทย : เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคม

Human Book : ผศ.อรสา กงตาล

พยาบาลกับการพัฒนาสังคม : มุมมองผ่านประวัติชีวิตฟลอเร้นส์ ไนติงเกล

คำอธิบาย : พยาบาลไม่ใช่แค่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษา ชีวิตฟลอเร้นส์ ไนติงเกล บอกอะไรกับเราบ้าง...

Human Book : ศ.นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง

Happy R2R (From Routine to Research)

คำอธิบาย : หลายคนทำงานเก่งมาก แต่มักจะคิดหนักเมื่อถามหาหลักฐานเชิงประจักษ์ เอางานประจำที่ได้ผลดี มีการทำงานและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำเสนอด้วยรูปแบบการวิจัย ที่เรียกว่า R2R อย่าปล่อยความชำนาญในงานไปกับคำว่า ย...

Human Book : รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างไรให้ได้ผล

คำอธิบาย : 3 เทคนิคขั้นเทพสำหรับการพิชิตความเป็นยาขมของภาษาอังกฤษ...

Human Book : รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี

เขียนเรียงความให้เป็นเทพ

คำอธิบาย : พัฒนาการเขียนเรียงความ, Essay ให้เป็นเทพด้วยตัวคุณเอง...

Human Book : รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี

บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

คำอธิบาย : กลยุทธ์บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอย่างไรให้ทันโลก...

Human Book : สุพิน อุดมผล, ยุวดี เพชระ, สิริพร ทิวะสิงห์

โลกของ บก. : เมื่อต้องก้าวสู่การรับรองวารสารวิชาการ

คำอธิบาย : ประสบการณ์ในเส้นทางของการนำวารสารวิชาการสู่การรับรองคุณภาพกของ TCI กลุ่ม 1 (ต่อเนื่อง 3 ปีการรับรอง)...