เกี่ยวกับบริการ:

สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมต่อ (Renew) ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาประเภทโน้ตบุ๊ค สามารถยืมต่อได้ 24 ชั่วโมง

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้

วิธีการขอใช้บริการ:

  1. ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx
  2. กรอก Usernameและ Password ด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย นักศึกษา: username ใช้รหัสนศ.ไม่มีขีด Password ใช้เลขบัตรประชาชน บุคลากร. : username / password เดียวกับเข้าระบบ KKU Mail และ KKU WiFi
  3. คลิกเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อทำการตรวจสอบรายการยืม ตรวจสอบค่าปรับ (ค่าปรับหนังสือวันละ  5 บาท ต่อรายการ / device วันละ 50 บาท ต่อรายการ)
  4.  สามารถยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งถ้าไม่มีมีคนจอง