การ Reset Password

คู่มือการใช้งาน


ในกรณีที่ผู้ใช้ลืม Account สามารถรีเซ็ต Password ได้ดั้งนี้

  1. เข้าไปที่ Turnitin แล้วคลิกที่ล็อกอิน
  2. คลิกที่ Forgot your password
  3. กรอก อีเมลล์และนามสุก (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษตามที่สมัครครั้งแรก)
  4. ตอบคำถามลับ หากลืมให้คลิกที่ Forgot your answer
  5. ระบบจะแจ้งให้รีเซ็ต PAssword ใหม่ภายใน 24 ชม. ผ่านทางอีเมลล์
  6. เข้าไปที่อีเมลล์และคลิกที่ Link เพื่อเข้าสู่หน้าจอ SET password ใหม่