การ Create Account
This image has an empty alt attribute; its file name is iXGZHmSpoCf70rSTNxvnusuIqcK0z2VLke9zeVCDJJ7xuB-IKzrVRqlzt4cJmfFBbaDOmuN-eyGlfEXRD2ejOmUkA1hlsT0aWmC2D558w-Yf8QvVR9rQc47yA5Dmd4sReEfr8-ogoAXXglP5gQ

1. เข้าไปที่ library.kku.ac.th

2. คลิกเลือกที่ไอคอน Turnitin

  1. คลิกเลือกคำว่า Creat account
  1. เลือกไปที่ Student
  1. นำ Class ID ที่ห้องสมุดออกให้มากรอกลงช่องนี้ และกรอกชื่อ-สกุล อีเมลล์ และ Password ให้เรียบร้อย
  1. คลิก I’m not a robot แล้วคลิกที่
    I Agree-Create Profile
  2. ทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย
  3. คลิก Verify

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ดังนี้