8. คลิก ดูผลการตรวจ

9. ที่มุมขวาของเอกสารจะแสดงถึงเปอร์เว็นความซ้ำซ้อน

10. คลิกไอคอน download แล้วเลือก Current View

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วให้กด Print/Save ผลการตรวจ