Human Book : เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

โหราศาสตร์ เลข7 ตัว 9 ฐาน

          การดูดวงด้วยเลข 7 ตัว ฐาน 9 เป็นศาสตร์การดูดวง การพยากรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และมีความแม่นยำสูง เนื่องจากเป็นการใช้ตัวเลขของ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด มาใช้ในลักษณะการดูดวง ที่เรียกว่า "ผูกดวง" โดยมักทายจากพื้นฐานดวงว่าเป็นดวงชะตาที่ดีหรือร้าย ในช่วงอายุขัยของบุคคลนั้นๆ โดยมีชื่อเรียกอีกประเภทว่า มหาสัตตเลข หรือ สัตตพยากรณ์ และชื่อเรียกอื่นๆ ตามแต่ละบุคคลที่ถนัดเรียก สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อนการเริ่มต้นก็คือ ตัวเลข วัน เดือน ปี เกิด ของแต่ละบุคคล และการทำนายด้วยตัวเลขประเภทนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ปฎิทิน 100 ปี ซึ่งเป็นปีไทยในการทำนาย และไม่สามารถใช้ ตัวเลขสากล ของต่างประเทศได้

Play Video

ยืมแบบ Online

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

ยืมแบบ On site

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์