Human Book : สิทธิชาติ ไชยศาสตร์

เรื่องเล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์

เรื่องเล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องราวแปลกใหม่ระหว่าง วัฒนธรรมคำผญา กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษา /คณิตศาสตร์/ผญา/เรื่องเล่า...

Play Video

ยืมแบบ Online

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

ยืมแบบ On site

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

สิทธิชาติ ไชยศาสตร์