Human Book list : Life Skill

Human Book : คมกฤช ฤทธิ์ขจร

ซิ่นตีนคำ

คำอธิบาย : คุณค่าและภูมิปัญญาแห่งการอนุรักษ์ศิลปะและความเป็นมาจากผ้าโบราณ...

Human Book : สีรุ้ง พลธานี

การออกกำลังกายแบบไลน์แดนซ์

คำอธิบาย : การออกกำลังกายเป็นจังหวะไปกับเสียงเพลง...

Human Book : สิริพร ทิวะสิงห์
เหงาไหมเออเมื่อเธอเที่ยวคนเดียว

คำอธิบาย : เปิดประตูสู่โลกกว้าง อย่าขังตัวเองเพียงเพราะคำว่า "เป็นผู้หญิง" การท่องเที่ยวให้เราเรียนรู้อะไรมากมาย ถ้าเราไม่มีเพื่อนเที่ยว โลกของการเรียนรู้ต้องปิดหน้าต่างลงเช่นนั้นเหรอ...ผู้หญิงอย่างเราก็เที่ยวค...

Human Book : ชุตินันท์ พันธ์จรุง

ทำยังไงเมื่อต้องเป็น Singel mom

คำอธิบาย : ตั้งมือรับกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ใช่ว่าใครอยากเจอ ประสบการณ์ตรงกับการเลี้ยงลูกและการดูแลตัวเอง...

Human Book : ริญภาอร​ อินทรพานิช

ศาสตร์พลังเบอร์มงคล กับการใช้ชีวิตให้มีความสุข

คำอธิบาย : กำลังแห่งตัวเลข เชื่อในพลังแห่งตัวเลขที่ให้ผลนันดาลสุข...

Human Book : รศ.ดร.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

ศิลปะการถ่ายภาพ: ความสุข พัฒนาการ และการสื่อความหมาย

คำอธิบาย : แนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้น เครื่องมือ การเชื่อมโยงความรู้สึกกับความหมายของสิ่งที่ต้องการสื่อสาร...ใครๆก็สร้างภาพดีๆได้...

Human Book : รศ.ดร.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
การดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ให้สุขใจทั้งสองฝ่าย

คำอธิบาย : แนะนำการเลี้ยงนกพิราบเป็นงานอดิเรก และการเลี้ยงแบบเพื่อเข้าแข่งขัน ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดนกพิราบ อาหาร อุปกรณ์ การเลี้ยง การเข้าสู่สนามแข่ง...

Human Book : ขัตติยะณัฐ มาฤทธิ์

ค่ายอาสา : หลากมุมมองจากการได้รับและสิ่งที่เลือกได้

คำอธิบาย : ค่ายอาสา-ลองมาสักครั้ง ประสบการณ์ดีๆ ที่จะทำให้ชีวิตและมุมมองของคุณเปลี่ยน...

Human Book : สิริพร ทิวะสิงห์
เมนูเก็บตู้เย็นกิน :ครัวในบ้านอาหารทำเอง

คำอธิบาย : สร้างเมนูจากไอเดียเพิ่มความใส่ใจ ประหยัดทางด้านเศรษฐกิจ และดีต่อสุขภาพ...

Human Book : รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี
Fake news : รู้ทันสื่อในสังคม Socio-Digital

คำอธิบาย : ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยช่วยให้การสร้าง Fake News ง่าย ถูก และแนบเนียนขึ้นมาก ทุกคนกลายเป็นส้่วนหนึ่งของมนุษย์ดิจิทัล จึงต้องรู้ทันข้อมูลข่าวสารในมีมากมายหลากหลายในสังคมอินเทอร์เน็ต......