Financial Learning Programs the series session 2

EP.8 : ฝ่าวิกฤติพิชิตหนี้

ปัญหาการเงินแก้ได้! เริ่มต้นที่การวางแผน  วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตดีมีความสุข

สาเหตุของหนี้ท่วม

พลาดตรงไหนหนี้ถึงท่วม

มีหนี้แค่ไหนเรียกว่าปลอดภัย

สัญญาณเตือนภัยเมื่อใช้เงินเกินตัว

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น