รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4002
 โทรศัพท์: 043-202404 ต่อ 44960 เบอร์ภายใน 44960
 อีเมล: dansan@kku.ac.th   ผู้ประสานงานห้องสมุด   นายแดน แสนมี โทร. 0831041015

อัพเดทล่าสุด 2021-09-13 12:12:04
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.